Usein kysyttyä: Kysymyksiä lattian alustoistaMitä tarkoitetaan askeläänellä?
Tällä termillä tarkoitetaan kaikkia niitä ääniä, joita syntyy lattiaan kohdistuvasta mekaanisesta liikkeestä, joka välittyy viereisiin ja alapuolella sijaitseviin huoneisiin.
Mitä tarkoitetaan mekaanisella liikkeellä?
Juoksemista, leikkimistä, työaktiviteettejä, putoavia esineitä, jne.
Mikä on askeläänieristys? (DIN EN ISO 140-8 -standardin mukaan)
Se tarkoittaa iskuäänen välittymisen vaimentamista viereisiin huoneisiin.
Mitä tarkoitetaan iskuäänellä?
Ääntä, joka kulkee kiinteässä materiaalissa.
Mikä on askelääni tai kaiuntaääni? (IHD 413 tai EPLF -standardien mukaan)
Termit kuvastavat ääntä, joka kuuluu kun kävellään asutun huoneen lattialla.
Mikä on dynaaminen jäykkyys? (DIN EN 29052-1 -standardin mukaan)
Sillä määritellään alustan iskusitkeyttä, materiaaleihin sisältyvät pienet ilmakuplat mukaanlukien.
Mitä on terminen ominaisresistenssi? (DIN EN ISO 12667 -standardin mukaan)
Se kuvaa tietyn komponentin lämmönjohtavuuden vastustuskykyä.
Mikä on vesihöyryn diffuusiovastus? (DIN EN 12086 -standardin mukaan)
Se on materiaalin vesihöyryn läpäisevyyden vastustuskyky.
Mikä on diffuusio?
Se tarkoittaa kahden aineen sekoittumista konsentraatioerojen tasapainottamiseksi.
Mitä tarkoitetaan Sd -arvolla?
Sd -arvo (vesihöyryn läpäisevyys) ilmoittaa diffuusiota vastaavan ilmakerroksen paksuuden.
Esimerkiksi: materiaali, jonka Sd -arvo on 150 m tarjoaa saman vastuksen (läpäisyä vastaan) vesimolekyylille, kuin 150 m paksu ilmakerros.

Sd -arvojen vaihteluvälit:
Sd ( 0.5 m => avoin diffuusiolle
0.5 m diffuusion kestävä
Mitä tarkoitetaan paineen vakaisuudella? (ISO 844 -standarin mukaan)
Se viittaa materiaalin kuormituksenkestävyyteen pinta-alaa kohden. Kun kuormitus ylittää kestävyyden, materiaalin rakenne tuhoutuu.