Expertise


Seiteninhalt:
Bild: signature
 
Bild: iso_cert
 
Bild: plan_nmc
 

Bild:
 
Bildbeschreibung:
Bild:
 
Bildbeschreibung:
Bild:
 
Bildbeschreibung:
NMCs konverteringsenheter fokuserar på kundunika lösningar anpassade efter behov som möter framtidens krav och förväntningar på ett kostnadseffektivt sätt och som skapar mervärde. Våra produkter är unika och utvecklas tillsammans med dig, som är en expert. Ingenting är omöjligt, vi kallar det NOMATEC®.

Från vårt sätt att se på världen så består den av en stor variation av polymerer. De finns överallt och uppfyller funktioner som gör att vi får en bättre dag, ett bättre liv och en bättre framtid.

Att göra världen lite bättre kräver stort engagemang och bra verktyg. NMCs konverteringsenheter är certifierade enligt ISO 9000, 14000, TS 16949 och Q1. Vi har också fått förmånen att bli uppmärk¬sam-made av våra kunder med utmärkelser som bevis på uppskattning för jobbet vi har gjort tillsammans, vilket vi är glada för.

ISO-processen är ett mätbart sätt för oss att utmana och kontrollera oss själva för att förbättra oss varje dag. Det ger oss verktyg och säkrar våra processer, NOMATEC®.

Vi på NMC erbjuder projektledning, design, kostnadsoptimering, lokalt support och global service med leveranser och sourcing, och vi utmanar dig.