Bild: europa_fahne_1
 
Bild: europa_fahne_2
 
Bild: scandinavia_2
 
Bild: scandinavia_3
 
Bildbeschreibung:
Bild:
 
Bildbeschreibung:
Fabriken är belägen i Kinnahult, 30 km från Göteborg, Sverige. På fabriken konfektionerar vi ett brett råvaruprogram av polymerer och beläggningar till unika varor åt våra kunder. Här hittar du möjligheter till både små och stora serier och volymer. Vi erbjuder dig kompentens runt produktutveckling och polymerer.

Vår kärnkompetens är centrerad runt polyeten och cellgummi med tillhörande processer. En unik metod som används på fabriken är varmformning. Varmformning av polyeten är en process som ger oss produkter med högt mervärde och som möter krav på utseende och prestanda.