OBS: Fabriksbutikens avvikande öppethållning vid årsskiftet

Fabriksbutiken är stängd veckorna 52/2019 och 01/2020