Fabriksbutikens öppethållningstider

Fabriksbutiken är stängd pga semester veckorna 29-32.